Fågelinfluensa upptäckt i vilda fasaner - observera de smittade zonerna som upprättats på grund av fågelinfluensa vid fodertransport/fraktblandning

1. oktober 2021

Fågelinfluensa har orsakat utbrott i vilda fasaner, vilket har lett till att smittade zoner har upprättats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/fagelinfluensa-i-finland/fagelinfluensa-bland-frilevande-faglar/

Transport av foder till fågel-/fjäderfähållningsplatser inom de smittade zonerna kan göras, men det är en bra idé att ta hänsyn till fågelinfluensa och ägna särskild uppmärksamhet åt transporthygien. Eventuella förorenade fordonsdelar ska tvättas och desinficeras när man lämnar hållningsplatsen. Hållningsplatsen har en skyldighet att ordna tvättplatsen för fordon. Mer om detta i anvisningen (på finska):

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/ohje_tartuntavyohykkeen_pitopaikoille_25092021.pdf.

Om möjligt bör fodertransporter göras på körvägen sist till fågel-/fjäderfähållningsplatser i den smittade zonen.