Aktuellt om foder och fodertillsyn 2017

8.12.2017

Minns att anmäla om generationsväxlingen eller förändringen av produktionen till registret av primärproducenter av foder

Hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, ska registrera sig som foderföretagare enligt foderhygienförordning (EG) Nr. 183/2005. Registreringen är ett krav för jordbrukare som producerar (till exempel spannmål, ensilage, insekter), blandar till och/eller använder foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.  Meningen av registreringen är att garantera spårbarheten av foder i hela foderkedjan. Foder får skaffas enbart från registrerade företagare och saken övervakas vid de kontroller av tvärvillkor som utförs på cirka en procent av de gårdar som har ansökt om stöd.

Gör anmälan för registrering och ändringar till registret av primärproducenter av foder med blankett F. Registreringen utförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Evira publicerar förteckningar över registrerade producenter av foder på sin webbplats. Från förteckningarna kan du försäkra dig att du bara skaffar foderna från registrerade foderföretagare.  Registreringen görs bara en gång. Registrering som primärproducenter av foder och ändringar i registret är avgiftsfria.

Mer information och blankett F för registrering som primärproducent av foder och för anmälan om ändringar i verksamheter inom fodersektorn finns på Eviras webbsidor.

Då du odlar växter för livsmedel, bör din egen kommuns livsmedelstillsynsmyndighet ha information om primärproduktionsstället. Om du har sökt efter finansieringsstöd för primärproduktion av livsmedel eller gjort en anmälan om djurhållsplats, behöver du inte göra en skild anmälan om primärproduktionsstället. Mer information angående anmälan om primärproduktionsställen finns på Eviras webbplats .

Mer information om tillstånd, anmälan och registrering av annan företagsverksamhet på Suomi.fi -sidor (https://www.suomi.fi/foretag).

21.7.2017

Rapporten om kontrollen av foder år 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska, pdf 175 kbyte)

3.7.2017

Lagstiftningen om användning av insekter som foder är alltjämt under beredning, men redan nu får insekter användas som foder på vissa villkor. Vid utfodring av sällskapsdjur och pälsdjur får insekter användas nästan utan begränsningar, men när det gäller livsmedelsproducerande djur finns det restriktioner för användningen av i synnerhet insektsprotein. Läs mera.

26.5.2017

Rapporten om analysresultat av produktkontroll av foder 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018