Aktuellt om foder och fodertillsyn 2018

17.12.2018

Europeiska kommissionen har öppnat i nätet ett elektroniskt frågeformulär om fodertillsatsförordningens funktionalitet. Förfrågan är öppen från 12.12.2018 till 3.4.2019 och är avsedd för alla personer som är intresserade av fodertillsatser från enskilda medborgare till foderföretagare och myndigheter. Frågeformuläret kan besvaras på vilket officiellt EU-språk som helst.

Gå till frågeformuläret här (formuläret på engelska).

1.11.2018

Märkningsguide för foder har uppdaterats och publicerats på Eviras internetsidor. De viktigaste ändringarna i sakinnehållet har sammanfattas i bilaga 8. Gå till märkningsguide här.

29.10.2018

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte sommaren 2018 importerat hundgodis av kycklingfilé från Kina. Undersökningen visade att det inte fanns något att anmärka på vad gäller hundgodisets kvalitet. Diskussioner kring huruvida det är tryggt att ge hunden kinesiskt hundgodis av kyckling förs då och då, senast våren 2018. Hundgodis av kyckling har redan i flera år importerats från Kina för försäljning.  Läs mer om undersökningen.

27.9.2018

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1254 om att inte godkänna riboflavin (80 %) framställt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fodertillsats i den funktionella gruppen för vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt har offentliggjorts 20.9.2018. Gå till förordningen här.

14.9.2018

Till följd av den gångna sommarens torka blir foderskördarna av såväl spannmål som grovfoder små på många orter i Finland. För att råda bot på foderbristen får husdjursgårdarna på vissa villkor köpa foder för eget bruk från utlandet. Läs mer om dessa villkor.

21.8.2018

Evira uppmanar alla att undvika import av foder och torrströ som inte hettats upp från sådana länder där afrikansk svinpest (ASF) förekommer. ASF-viruset som lätt sprider sig och som dödar svin kan sprida sig från ett land till ett annat också med foder som inte hettats upp. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster för svinhushållningen och svingårdarna till följd av en stagnerad internationell handel, bortskaffade djur och sanerade utrymmen. Läs mera.

30.5.2018

Evira påminner primärproducenter om noggrann lagring av foder och märkning av foderlager med identifikationer. Läs mera.

23.4.2018

Rapporten om analysresultaten av kontrollproverna av foder 2017 har publicerats (på finska). Länk till analysresultaten

16.4.2018

Europeiska kommissionen har utgivit riktlinjer för användning av livsmedel som inte längre är avsedda som livsmedel som foder. Länk till kommisionens tillkännagivande.

14.2.2018

Användningen av formaldehyd som fodertillsats vid behandling av salmonellakontaminerat foder upphör. Kommissionen har utfärdat genomförandeförordning, i vilken man avslår godkännandet av formaldehyd som fodertillsats, både som hygienkvalitetsförbättrande medel och som konserveringsmedel. Förordningen träder i kraft 28.2.2018. Länk till Eviras meddelande.

13.2.2018

Eviras fodersektion har uppdaterat anvisning till foderföretagare, godkända laboratorier och av Evira bemyndigade inspektörer om analys av myndighetsprover. Förfarandet som beskrivs i den här anvisningen kommer att följas från början av mars 2018. Gå till anvisningen här.

Europeiska kommissionen har gått ut med information gällande Brexit (på engelska). Länk till kommisionens webbsida.

1.2.2018

Evira har gjort en anvisning för sällskapsdjursägare som använder rå mat eller färskfoder för utfodring av deras hundar och katter. I anvisningen beskrivs färskfodrets speciella särdrag och där finns råd för hantering av fodret hemma i köken så att mikrobiologiska risker minimeras. Anvisningen finns här, under Anvisningar (Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter)

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2020