Användningen av animaliska biprodukter som foder

Användningen av biprodukter vid utfodring av djur är noggrant reglerad och innehåller en mängd begränsningar. Allmänt taget kan man säga att biprodukter i störst utsträckning får användas som foder för pälsdjur. Mest begränsad är användningen i foder för livsmedelsproducerande djur. Bakgrunden till att användningen av biprodukter som foder är begränsad står att finna i BSE-krisen på 1990-talet, dvs. den så kallade galna kosjukan. Mer om BSE kan du läsa här.

Under rubriken Användning av animaliska biprodukter som djurfoder hittar du information om hund- och kattmat och tillverkningen av den, pälsdjursfoder, bearbetat animaliskt protein samt användning av mjölkbaserade biprodukter som foder. Ur lagstiftningssynpunkt betraktas all djurmat och allt djurfoder som foder.