Hur produkter godkänns

Livsmedelsverket tjänar som nationell kontaktmyndighet i fråga om gm-ansökningar. Livsmedelsverket har som uppgift att förmedla handlingar såsom tillståndsansökningar, begäranden om utlåtande och utlåtanden mellan den som ansöker om tillstånd (tillståndsansökningar som lämnats i Finland), EFSA och de behöriga myndigheterna.

Livsmedelsverket  har också som uppgift att se till, att de sammandrag av tillståndsansökningarna som sökanden utarbetat och EFSAs utlåtanden om ansökningarna är tillgängliga för allmänheten. Allmänheten har möjlighet att kommentera EFSAs utlåtande på sitt eget modersmål i 30 dagars tid.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019