I EU godkända genetiskt modifierade livsmedel och foder

I Europeiska gemenskapen får marknadsföras endast i EU godkända genetiskt modifierade livsmedel och foder. Också odling av en genetiskt modifierad växt förutsätter ett godkännande. Allt sedan år 1996 har i EU godkänts flera genetiskt modifierade livsmedel och foder (majs, soja, raps, bomull). För odling har i EU godkänts endast två genetiskt modifierade växter, majs och potatis.

Europakommissionens register över godkända genetiskt modifierade organismer

Genetiskt modifierade organismer godkänns för vissa ändamål och de godkända gm-organismerna har införts i ett av EU-kommissionen upprätthållet register. Godkännandet gäller i 10 år.

Genetiskt modifierade organismer, för vilka tillståndet löpt ut

För genetiskt modifierade produkter som godkänts före år 2004 måste ansökas om ett nytt tillstånd senast våren 2007 för att de skall bli utvärderade enligt de nya författningarna. Genetiskt modifierade produkter, för vilka tiden för godkännande löpt ut, stryks ur registret. Odling och/eller marknadsföring av sådana produkter är förbjudet från och med datumet för beslutet i saken, men förekomst av material som innehåller, består av eller framställts av sådana i livsmedel och foder tillåts i fem års tid efter att beslutet publicerats (fram till 5.5.2012) under förutsättning att förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig och halten är högst 0,9 %.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019