Genetiskt modifierade livsmedels och foders spårbarhet

Med spårbarhet avses att genetiskt modifierade organismer och livsmedel och foder som är framställda av genetiskt modifierade organismer i alla stadier av hela produktions- och distributionskedjan kan spåras från en företagare till en annan vid utsläppandet på marknaden.

Hur säkerställs spårbarheten i praktiken?

Då genetiskt modifierade organismer släpps ut på marknaden skall företagaren i första stadiet av utsläppandet på marknaden säkerställa att följande uppgifter skriftligen vidarebefordras till den företagare som tar emot produkten:

  • att produkten innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och
  • att den genetiskt modifierade produkten i fråga i det stadium då den godkänts för utsläppande på marknaden tilldelats en unik identitetsbeteckning, såsom majsen Bt11 (SYN-BT11-1).

Då produkter (livsmedel eller foder) som tillverkats av genetiskt modifierade organismer släpps ut på marknaden, skall företagaren säkerställa att följande uppgifter skriftligen vidarebefordras till den företagare som tar emot produkten:

  • vilka ingredienser som framställts av genetiskt modifierade organismer eller om produkten saknar en ingrediensförteckning, information om att produkten framställts av en genetiskt modifierad organism (se sidan Påskrifter).

Tiden för förvaring av handlingarna om genetisk modifiering

Handlingar skall förvaras i 5 år efter affärstransaktionen. Företagaren skall ha befintliga system och standardiserade förfaranden, med vilkas hjälp det är möjligt att förvara och förvalta handlingarna och med vilkas hjälp den företagare, från vilken produkten erhållits (leverantörsspårbarhet) och den företagare, till vilken produkten levererats (kundspårbarhet) kan utredas.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019