Lagstiftning

Syftet med EU:s lagstiftning och national lagstiftning är att bidra till att garantera livsmedelssäkerheten..

Förutom foderlagen och författningarna som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser om foder också i lagen om djurskukdomar (55/1980), lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och gentekniklagen (377/1995) samt i författningar som utfärdats med stöd av dessa lagar.

I punkter EU:s lagstiftning och national lagstiftning finns den centrala foderlagstiftningen.

Lisätietoa:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018