National lagstiftning

Foderlag 86/2008

Uppdaterad författningstext innehållande ändringar i lagen senast den 4.3 2020

Ikraftträdelsetid: 1.3.2008

Lag om ändring av 4 och 23 § i foderlagen 1282/2019

Ikraftträdelsetid: 20.12.2019

Lag om ändring av foderlagen 1548/2019

Ikraftträdelsetid: 1.1.2020

Lag om införselkontroll av djur och vissa varor 1277/2019

Ikraftträdelsetid: 20.12.2019

JMS:s förordning om upphävande av förordning om fodertillsatser  20/2014

Ikraftträdelsetid: 15.12.2014

JSM:s förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder 11/2009

Upphävd genom lag 1548/2019 (1.1.2020)

JSM:s förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 548/2012

Ikraftträdelsetid: 24.10.2012
Ändringar: 
JSMf 960/2014  (15.12.2014)

JSMf 1/2020 (9.1.2020)

JSM:s förordning om foder för särskilda näringsbehov 4/2011

Ikraftträdelsetid: 1.12.2011

JSM:s förordning nr 10/VLA/2008: Läkemedelsfoder

Ikraftträdelsetid: 1.1.2009

JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013

Ikraftträdelsetid: 1.1.2014

JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013

Ikraftträdelsetid: 1.1.2014

Lag om animaliska biprodukter 517/2015

Ikraftträdelsetid: 1.7.2015

Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter 1283/2019

Ikraftträdelsetid: 20.12.2019

 

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2020