National lagstiftning

Foderlag 86/2008

Uppdaterad författningstext innehållande ändringar i lagen senast den 27.11 2018

Ikraftträdelsetid: 1.3.2008