Användningen av bearbetat animaliskt protein kommer att tillåtas mer i svin- och fjäderfäfoder i fortsättningen

7. september 2021

Ändringen av TSE -förordning (EG) nr 999/2001 tillåter användning av bearbetat animaliskt protein (PAP, Processed Animal Protein) som härrör från svin i fjäderfäfoder, användning av PAP som härrör från fjäderfä i svinfoder och användning av PAP från insekter i foder till svin och fjäderfä under vissa förutsättningar.

Ändringen av TSE-förordningen (EU) 2021/1372 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, där du kan läsa mer om t.ex. villkor för användning av bearbetat animaliskt protein.

Användning av bearbetat animaliskt protein vid tillverkning av foderblandningar för livsmedelsproducerande djur kräver godkännande, vilket måste ansökas från fodersektionen i Livsmedelsverket i god tid före tillverkningens början. Beroende på fallet innebär användningen av dessa animaliska proteiner också krav på registrering/godkännande för aktörer inom primärproduktion av foder. I förordningen föreskrivs också märkningskrav/varningsfraser för ovannämnda animaliska proteiner och foderblandningar som innehåller dem.

Livsmedelsverkets webbsidor kommer att uppdateras under hösten med de ändringar som förordningen medför.