Import av foder från Storbritannien

3. mars 2021

Från och med 1.1.2021 gäller för foder som importeras från Storbritannien (GB) dvs. England, Skottland och Wales till Europeiska unionen (EU) samma krav som för foder som importeras från andra länder utanför EU (s.k. tredje länder). Import från Nordirland betraktas än så länge som handel på den inre marknaden.

 

Export av foder till Storbritannien

  • En finländsk foderföretagare som exporterar foder från Finland till GB ska registrera sig som foderexportör. Man registrerar sig hos Livsmedelverket.
  • Allmän information om export https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/export-utanfor-eu/
  • Exportören ska i förväg utreda eventuella särskilda krav i destinationslandet.
  • Alla fodertillsatser som godkänts i EU kan än så länge släppas ut på marknaden i GB.

 

Mer information