Europeiska kommissionens enkät om uppdatering av foderråvaruförteckningen

14. september 2021

Europeiska kommissionen har i nätet offentlig enkät om uppdateringen av EU:s förteckning över foderråvaror.

Genom det här initiativet uppdateras marknadsnormerna för de flesta foderråvarorna på EU-marknaden i linje med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Uppdateringen omfattar också regler och specifikationer för nya råvaror enligt målen i strategin ”från jord till bord” och ska särskilt underlätta användningen av mer hållbara foderråvaror.

Enkäten är öppen den 9.9. - 7.10.2021

Enkäten är riktar sig till alla personer som är intresserade av förteckning över foderråvaror från enskilda medborgare till foderföretagare och myndigheter.

Du kan komma till enkätsidan här.