Foder i Finland är av god kvalitet och säkra

20. maj 2021

På basis av resultaten från analyser av foderprover uppfyller de foder som tillverkas och släpps ut på marknaden i Finland till stor del kraven i lagstiftningen.

Kontrollerna visar att foderföretagarna i allmänhet uppfyller kraven i foderlagstiftningen och att HACCP-systemen till största delen fungerar väl. 

Foderkontrollrapporterna från 2020 (på finska) har publicerats:

Ytterligare information: 
rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi