Foderkontrollens kunder får en ny e-tjänst

13. mars 2019

Livsmedelsverkets nya system förbättrar kundservicen

Livsmedelsverkets nya tjänst för elektronisk ärendehantering Touko har öppnats 11.3.2019. E-tjänsten kan användas av utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder och den försnabbar informationsgången mellan kunderna och Livsmedelsverket. Tills vidare kan jordbrukare inte använda sig av Touko. Livsmedelsverket hoppas att så många foderföretagare som möjligt börjar använda e-tjänsten.

I e-tjänsten kan foderkontrollens kunder se det egna företagets analysintyg, beslut och andra handlingar som anknyter till myndighetstillsynen. Handlingarna har förts in i Touko sedan hösten 2018. Tills vidare skickar Livsmedelsverket handlingarna också per post eller e-post liksom tidigare.

Registreringen som foderföretagare sker via e-tjänsten Touko. Också anmälningarna om ändringar i verksamheten eller om nedläggning av verksamheten görs i Touko. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det fortfarande att göra anmälningarna också med de blanketter som finns publicerade på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/foder/fodersektorns-blanketter/.

Kunderna loggar in i Touko på adressen: https://touko.ruokavirasto.fi/. En av kunden bemyndigad representant loggar in i Touko med hjälp av Suomi.fi -autentisering. Det går inte att logga in utan att företaget gett behörighet att använda e-tjänsten.

E-tjänsten Touko: https://www.ruokavirasto.fi/touko (anvisningar om inloggning på Suomi.fi och om användning av Touko)

Respons och kontakt: touko@ruokavirasto.fi

Ytterligare information: överinspektör Sani Sampolahti, sani.sampolahti@ruokavirasto.fi