Undvik import av foder från områden där afrikansk svinpest förekommer

16. juni 2021

Livsmedelsverket uppmanar att avstå från att importera ouppvärmt foder och strö från länder med afrikansk svinpest (ASF). Det starkt spridande ASF-viruset som dödar svin kan också överföras från ett land till ett annat med ouppvärmt foder. Om den sprids till Finland skulle afrikansk svinpest orsaka stora förluster för svinhushållning och grisgårdar på grund av stagnation i den internationella handeln, förstörelse av djur och saneringar av gårdar.

Afrikansk svinpest är en svår blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin som det inte finns någon medicinering eller behandling för. I våra närliggande områden finns afrikansk svinpest i stor utsträckning i de baltiska länderna och Polen, liksom i Rumänien.

Det sjukdomsframkallande ASF-viruset är resistent mot värme och surhet och kan också spridas med ouppvärmt foder och strö. Torkning av spannmål (inklusive majs, ärtor, alfalfa) förstör inte nödvändigtvis viruset. Matavfall kan också sprida ASF och andra djursjukdomar, varför det är förbjudet att använda det för svin och vildsvin i EU. Viruset sprids lätt med människor genom jaktutrustning och skor samt livsmedel och transporter.

Av ovanstående skäl rekommenderar Livsmedelsverket att ouppvärmt foder, som ensilage, hö eller spannmål, inte bör importeras till Finland från de baltiska länderna, Polen eller andra sjukdomsområden. Men om ouppvärmt foder ska förvärvas från Estland, bör foderimportören kontakta de estniska myndigheterna vid planeringsstadiet. Ursprunget för importerat foder bör alltid säkerställas, eftersom det kan komma från ett annat land än inköpslandet.

Halm och hö får endast importeras till Finland från länder utanför EU via en veterinär gränskontrollstation. Halm och hö får till exempel inte importeras till Finland från Ryssland. Endast halmpellets avsedda för förbränning får importeras från Ukraina och Vitryssland. Foderföretagare ansvarar för kvaliteten och säkerheten på det foder de importerar.

Läs mer:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/efsan-raportti-julkaistu-afrikkalainen-sikarutto-rehuihin-kuivikkeisiin-ja-kuljetuksiin-liittyvat-riskit/ (på finska)