Statistiker och rapporter om foder

Rapporter om foderkontroll

Rapporter om förverkligandet av foderkontroll

Årsrapporter av foderkontroll (på finska) finns i avsnittet Tietoa meistä>Mikä on Ruokavirasto>Elintarviketurvallisuuden varmistaminen>Arviointi ja raportit (Sektorikohtaiset valvontaraportit)

Rapporter om analysresultaten av kontrollproverna av foder

Analysresultaten av kontrollproverna av foder (på finska; pdf-filer, 2 -3 Mt):

Analysrapporter för åren 2003 - 2012 är också tillgängliga som pdf-filer. 

Statistiker om foder

Tillverkningsstatistiker

Tillverkningen av foderråvaror

  • 2020 (pdf, 163 kbyte)
  • 2019 (pdf, 179 kbyte)
  • 2018 (pdf, 66 kbyte)
  • 2017 (pdf, 15 kbyte)
  • 2016 (pdf, 12 kbyte)
  • 2015 (pdf, 15 kbyte)
  • 2014 (pdf, 12 kbyte)

Tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur 2002 - 2021

Tillverkningen av mat för sällskapsdjur (hundar och katter) 2002 -2021

  • 2011 - 2021
  • 2002 - 2010 (Se statistiker "Produktionsdjur")

Tillverkningen av färska foderblandningar för pälsdjur 2001 - 2021

Tillverkningen av läkefoder 2005 - 2021

Importstatistiker

Övriga statistiker

Användningen av koccidiostatika och antibiotika i Finland

 

Sidan har senast uppdaterats 23.3.2022