Fodertillsyns prislista

Myndighetstjänster

Avgifterna för fodertillsyn baserar sig på foderlagen 86/2008 samt lagen om animaliska biprodukter 517/2015 (den s.k. biproduktlagen). För Livsmedelsverkets avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer tas ut avgifter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1146/2018.

Fodertillsyns prislista (pdf, 52 kbyte)

Företagsekonomiska tjänster

Utöver myndighetstjänster kan Livsmedelsverket erbjuda andra avgiftsbelagda tjänster. Avgifterna för dessa tjänster bestämmer Livsmedelsverket på företagsekonomiska grunder i enlighet med 8 § i JSM:s förordning 1146/2018. T.ex.

  • Sakkunnigtjänster för varje påbörjad timme 106,23 € (inneh. moms 24 %) samt
  • Krävande sakkunnigtjänster för varje påbörjad timme 231,07 € (inneh. moms 24 %)

 

Livsmedelsverkets prislista innehåller både de offentligrättsliga tjänsterna som levereras enligt förordning 1146/2018 och tjänsterna som är prissatta på företagsekonomiska grunder.