Ändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten

Anmälan om ändringar i verksamheten

Foderföretagarna ska utan dröjsmål göra en anmälan till Livsmedelsverket om att ändringar har skett i deras verksamhet eller om att verksamheten läggs ner. Livsmedelsverket ska alltid underrättas om ändringarna när de uppgifter som lämnades i samband med registreringen har ändrats. Ändringsanmälan görs antingen som elektronisk ärendehantering via e-tjänsten Touko https://touko.ruokavirasto.fi/ eller med blankett A. När blankett A används bör man för tydlighetens skull fylla i alla basuppgifter samt alla uppgifter om verksamheter och produkttyper, också fastän de inte har ändrats. Den som använder e-tjänsten ska ha ett bemyndigande av sitt företag och logga in i tjänsten med Suomi.fi -autentisering.

Anmälan om nedläggning av verksamheten

Anmälan om nedläggning görs när verksamheten inom foderbranschen upphör helt och hållet. Om bara någon enskild verksamhet upphör gör man en ändringsanmälan. Anmälan om nedläggning kan göras antingen som elektronisk ärendehantering via e-tjänsten Touko eller med blankett D. På basis av anmälan stryker Livsmedelsverket aktören från förteckningen över registrerade aktörer på verkets webbplats.

Foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder, såsom gårdar, gör anmälan om ändringar i verksamheten eller nedläggning av verksamheten med blankett F som finns på sidor Jordbrukare och husdjurproducenter.

För handläggningen av anmälningar om ändring och nedläggning uppbärs ingen avgift.

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019