Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat

Gödselkontrollens kontaktuppgifter

Import och tillverkning av gödselfabrikat
Alainen Tarja, 040 187 1670

Certifikat, statistik, rapporter och årsanmälningar
Ala-Mantila Ossi, 040 489 3338

Analysintyg
Auvinen Riitta, 040 685 6943
 
Styrning av provtagningen, inspektioner av anläggningar och tillsyn över tillverkningen
Lehtolainen Marja, 040 689 2525

Tillsyn över och godkännande av komposterings- och biogasanläggningar enligt biproduktförordningen 
Torniainen Merja, 050 3693 688

Sektionens chefsuppgifter, informationsansvarig
Venelampi Olli, 040 842 3478

Växel 029 530 0400 (vardagar klockan 8:00 - 16:15)


E-postadresser:


Postadress:

Livsmedelsverket
Sektionen för gödselfabrikat
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress:

Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 27.1.2020