Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad

Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad är listade på denna sida enligt direktiv 2008/73/EC.

Seminstationer och spermastationer

Embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper

Inrättningar för fjäderfä

Godkända organ, institut och centra

Godkända djurförmedlarna

Godkända laboratorier

Godkända platser för djurtransportfordonens desinficering

Mer information på andra webbplatser