Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från Norge till Finland

Dessa krav gäller införsel av hundvalpar, kattungar och illervalpar bara från Norge till Finland.

Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från EU-länder.
Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från andra EES-, EFTA- och Schengen-länder.

Det är tillåtet att föra in hundvalpar, kattungar och illervalpar som inte är vaccinerade mot rabies och som är yngre än 12 veckor från Norge till Finland med följande krav:

 1. Djuret är yngre än 12 veckor vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns här och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Om valparna eller kattungarna är med sin moder, som de fortfarande är beroende av, bör det pass som åtföljer modern visa att modern fått rabiesvaccination innan valparna eller kattungarna fötts.
 4. Om hundvalpen föras in med bil via Sverige, krävs också en behandling mot echinococcos. Veterinären i Norge eller i Sverige behandlar hundvalpen 1-5 dygn (24-120 timmar) innan djuret kommer över gränsen till Finland. Veterinären antecknar läkemedlet i hundvalpens pass. Av hundvalpar krävs inte bandmasksmedicinering, om djuret införs direkt från Norge till Finland. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar.
 5. Djuret åtföljs av ett norskt pass för sällskapsdjur.
 6. Ägarskapet av djuret har överförts till den nya ägaren som bor i Finland redan innan djuret avreser från Norge.
 7. Djuret kan komma till Finland bara, om den nya ägaren själv hämtar djuret från Norge eller om den nya ägaren bemyndigat någon annan person att hämta djuret för sin del. Den auktoriserade personen måste ha med sig en skriftlig fullmakt från den nya ägaren. Djuret kan inte sändas ensamt som flygfrakt eller som någon annan frakt.

Det är också tillåtet att från Norge till Finland förflytta 12-16 veckor gamla rabiesvaccinerade hundvalpar, kattungar och illervalpar utan att väntetiden på minst 21 dagar efter vaccinationen uppfyllts. Djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

 1. Djuret är 12-16 veckor gammalt vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns här och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.
 4. Om hundvalpen föras in med bil via Sverige, krävs också en behandling mot echinococcos. Veterinären i Norge eller i Sverige behandlar hundvalpen 1-5 dygn (24-120 timmar) innan djuret kommer över gränsen till Finland. Veterinären antecknar läkemedlet i hundvalpens pass. Av hundvalpar krävs inte bandmaskmedicinering, om djuret införs direkt från Norge till Finland. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar.
 5. Djuret åtföljs av ett norskt pass för sällskapsdjur.
 6. Ägarskapet av djuret har överförts till den nya ägaren som bor i Finland redan innan djuret avreser från Norge.
 7. Djuret kan komma till Finland bara, om den nya ägaren själv hämtar djuret från Norge eller om den nya ägaren bemyndigat någon annan person att hämta djuret för sin del. Den auktoriserade personen måste ha med sig en skriftlig fullmakt från den nya ägaren. Djuret kan inte sändas ensamt som flygfrakt eller som någon annan frakt.

Om det är meningen att man ska resa med hundvalpen, kattungen eller illervalpen vidare till ett annat land efter införseln till Finland, måste ankomstlandets krav säkras.

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2020