Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Importpartier av bearbetat animaliskt protein av kategori 3, dvs. PAP (fiskmjöl, köttben- och blodmjöl från icke-idisslare), från den inre marknaden skall föras in i TRACES-systemet av sändande anläggningen.

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden (DOCOM, kommersiellt dokument) görs för närvarande i det gamla Traces-systemet.

 

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2020