Anmälan om import av tillsatser

Tillsatser och foder som innehåller dem för vilka en EU-tillverkare måste godkännas (se '' Godkännande enligt foderhygienförordningen '') får endast importeras från länder utanför EU och Norge från produktionsanläggningar med en representant etablerad i gemenskapen (importör).

Importören måste lämna in en anmälan till Livsmedelsverkets foderkontroll, där importören åtar sig att garantera att produktionsanläggningen i ett tredje land uppfyller kraven i foderhygienförordningen.

Livsmedelsverket kommer att förse tullen med uppdaterad information om importörer och tillverkare av ovanstående tillsatser och foder som innehåller dem.

Blanketter

  • Anmälan om import av tillsatsämnen, förblandningar av tillsatsämnen eller foderblandningar som innehåller tillsatsämnen till Finland från ett land utanför EU (docx 120 kbyte pdf 115 kbyte)
Sidan har senast uppdaterats 25.11.2020