Aktuellt på import av livsmedel av animaliskt ursprung

Ta inte med dig afrikansk svinpest (ASF) till Finland!

Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttberedningar och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad från Estland, Lettland, Litauen, Polen,  Rumänien, Bulgarien, Ungern, Italien (Sardinien) och Slovakien, på grund av afrikansk svinpest.

Man bör kontrollera den aktuella situationen rörande afrikanska svinpesten av den lokala myndigheten där sjukdomen kan förekomma eller av samarbetspartners. Man bör komma ihåg att situationen förändras hela tiden.

Mer information om afrikansk svinpest på Eviras webbsidor

Jord- och skogbruksministeriets pressmeddelande om bekämpning av afrikansk svinpest

Mer information om afrikansk svinpest på EU-komissionens webbsidor

Import av danskt kycklingkött på den inre marknaden (2.5.2018)

Handelsdokument och salmonellaintyg enligt förordning EG 1688/2005 krävs inte för ägg och kycklingkött som importeras från Danmark till Finland. I Danmark har man i åratal genomfört ett program för salmonellakontroll av kött från kyckling (Gallus gallus). Danmark påvisade den 6 februari 2017 för EU-kommissionen att förekomsten av salmonella i danska kycklingar är på den nivå som kommissionen kräver för beviljande av särskilda salmonellagarantier. Därigenom har Danmark beviljats särskilda salmonellagarantier i fråga om kycklingkött.

Läs mer om de särskilda salmonellagarantier som beviljats Danmark (pdf)