Import av insekter för livsmedel

I Finland får från 1.1.2019 som livsmedel på marknaden finnas bara sådana insektsarter, som funnits på marknaden som livsmedel i Finland eller i något annat EU-land före 1.1.2018 och för vilka det till kommissionen lämnats en ansökan om tillstånd som nytt livsmedel före 1.1.2019.

  • Acheta domesticus
  • Alphitobius diaperinus
  • Apis mellifera
  • Gryllodes sigillatus
  • Hermetia illucens
  • Locusta migratoria
  • Schistocerca gregaria
  • Tenebrio molitor

Frågor gällande import av insekter eller livsmedel innehållande insekter på den inre marknaden: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2019