Import av insekter för livsmedel

I Finland får från 1.1.2019 som livsmedel på marknaden finnas bara sådana insektsarter, som funnits på marknaden som livsmedel i Finland eller i något annat EU-land före 1.1.2018 och för vilka det till kommissionen lämnats en ansökan om tillstånd som nytt livsmedel före 1.1.2019.

 

Livsmedelsverkets anvisning Insekter som livsmedel (10588/2) finns här