Import av insekter för livsmedel

Från den inre marknaden får insektlivsmedel importeras till Finland endast från sådana länder, som tillåter att insekter används som livsmedel och i vilka tillverkningen och försäljningen av insektlivsmedel omfattas av livsmedelstillsynen. Sådana länder är Belgien, Holland, Storbritannien, Österrike Schweiz och Danmark. Insektsarterna godkänt för livsmedel kan variera mellan länderna. Läs mer om tillåtna insektarter i EU.

Frågor om importering av insekter från den inre marknaden: ensisaapumisvalvonta(at)ruokavirasto.fi