Export till länder utanför EU

AGREX-exportlicenser

Export av ris kräver en AGREX exportlicens för export utanför EU. Ansök om exportlicenser hos Livsmedelsverkets marknadsavdelning och ge in exportdeklaration till Tullen före exporten. Ytterligare information om inlämnandet av exportdeklaration får du på Tullens webbplats.

Se närmare i Ansökningsguide: Import- och exportlicenser för jordbruksprodukter

När du ansöker om exportlicenser kan du behöva betala säkerhet.

Livsmedelsverket beslutar om att frisläppa eller förverka en ställd säkerhet enligt förutsättningarna i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. Mer information om säkerheter ingår i Anvisningen om säkerheter.

När du ansöker om en exportlicens för första gången gör du så här:

  1. Ta reda på KN-numret för det ris som ska exporteras. Ta reda på om det behöver en exportlicens. Vid behov kan du fråga Tullen om KN-numret. Länk till Taric-databasen, länk till Tullens webbplats.
  2. Skaffa EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbplats.
  3. Registrera dig som kund hos Livsmedelsverket. 561000 Registreringsansokan.
  4. Registrera dig som användare av e-tjänsten, dvs. ansökningstjänsten för import- och exportlicenser. 561027 Registrering av användare i export och imports kommunikationstjänst. Lämna in ett utdrag ur handelsregistret tillsammans med ansökan om registrering till Livsmedelsverket.
  5. Betala den säkerhet som krävs. Betalningsinstruktioner: Anvisning om säkerheter. Beloppet av säkerheten hittar du i fråga om exportlicenser för ris i vår ansökningsguide och när det gäller exportkvoter i förordningarna eller genom att kontakta oss.
  6. Ansök om licens i ansökningstjänsten för import- och exportlicenser. Kom ihåg att ange kvotnumret på ansökan om du ansöker inom ramen för en kvot. 
  7. Kom ihåg att använda licensen och returnera den till Livsmedelsverket efter användning.

Ansökningar om exportlicens för ris som inkommit senast klockan 14:00 behandlar vi samma dag. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningstider och datum för utfärdande.

Under nationella söckenhelger behandlar Livsmedelsverket inte ansökningar om import- och exportlicenser.

Livsmedelsverket behandlar inte ansökningar om import- och exportlicenser den 22-23 juli 2019. Vi rekommenderar ni att förutse driftsavbrottet genom att skicka in licensansökningar i förväg.

Myndighet som utfärdar export- och importlicenser och dellicenser

Livsmedelsverket / Marknadsstöd
PB 100, 00027 Ruokavirasto
Tfn 029 530 0400 (växel)
Fax 029 530 0444
E-postadress tuovi(at)ruokavirasto.fi 

Tullmyndighet som gör avskrivningar på elektroniska export- och importlicenser

Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)
PB 512, 00101 HELSINGFORS
Tfn 0295 5207
E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi