Exportens kontaktuppgifter

Behöver du råd om myndighetskraven vid export? Du kan direkt kontakta våra ämnesspecifika e-postadresser eller lämna ett meddelande i vår jourpost vienti@ruokavirasto.fi – vi ser till att ditt meddelabde sänds till rätt instans för svar.

Livsmedel, djur, foder, biprodukter och könsceller

Landspecifik information

Marknadstillträdesprojekt som gäller nya mottagarländer

Exportsektionens personel - kontaktuppgifter

Växter och trävaror

AGREX-exportlicenser

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2020