Landspecifik information i tjänsten Kontti

På vår webbplats Kontti finner du information om exportavtalen mellan Finland och olika länder och om exportkraven och intygen som används. Landsidorna som du finner i Kontti sammanför vår landspecifika information om olika exportprodukter.

Du kan skilt för olika produkter söka information om innehållet i Kontti med hjälp av tebllerna som du finner på varje enskild produktkategoris webbplats:

Det lönar sig att besöka landsidorna i Kontti, även om vi ännu inte har produktspecifik information om ditt företags produkt. I Kontti finner du också bland annat allmän information om mottagarlandet och nätverket som hjälper dig i frågor som hänför sig till export.

Vill du få mer information? Finner du inte mottagarlandet du söker? Vet du någonting som vi kunde föra in i Kontti?

Vi utvecklar hela tiden Kontti. Ge oss tips på hur vi kan göra Kontti ännu bättre!