Sydafrika

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Sydafrika. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Sydafrika har på senare år exporterats bl.a. kvarnindustriprodukter, fodermedel och mjölkprodukter.

Ta del av kraven på export till Sydafrika med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Fiskeriprodukter

I exporten av produkter som erhålls från vilda fiskar och sötvattenfiskar till Sydafrika krävs vad vi vet inte något djurhälsointyg. Säkerställ detta till exempel via din handelspartner före export.

Då ditt företag exporterar produkter erhållna från fiskar uppfödda i havsområden måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydafrika överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Mjölk och mjölkprodukter

Då ditt företag exporterar produkter mjölk och mjölkprodukter måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydafrika överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Svin- och fjäderfäkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera svin- eller fjäderfäkött från Finland till Sydafrika. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2015 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt svin- och fjäderfäkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Äggprodukter

Då ditt företag exporterar produkter äggprodukter måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydafrika överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Djur, embryon och könsceller

Sperma från nötkreatur

Då ditt företag exporterar sperma från nötkreatur till Sydafrika måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydafrika överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Behandlat animaliskt protein

Export av behandlat animaliskt protein som foder för sällskapsdjur eller fiskar till Sydafrika är möjlig endast från anläggningar som Sydafrika godkänt. DAFF godkänner anläggningar på basen av en skriftlig utredning. Mer information om importtillståndet och ansökningsblanketten finner du på DAFF:s webbplats.

Då ditt företag exporterar behandlat animaliskt protein som foder för sällskapsdjur eller fiskar till Sydafrika måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intygen som Finland och Sydafrika överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Ansökningar om importtillstånd för produkter av animaliskt ursprung

Vid export av produkter av animaliskt ursprung till Sydafrika förutsätts utöver djurhälsointyget också ett importtillstånd (Veterinary Import Permit). Importtillståndets nummer krävs i djurhälsointyget. En ansökan om importtillstånd kan lämnas endast av en sydafrikansk importör.

I importtillståndskraven hänvisas till den sydafrikanska lagstiftningen som ska följas. Anvisningar om hur man lämnar en ansökan om importtillstånd och ansökningsblanketter för andra livsmedel än fiskeriprodukter finner du på webbplatsen till den sydafrikanska myndighet DAFF som svarar för primärproduktionen.

Ansökningarna om importtillstånd för fiskeriprodukter finner du inte på DAFF:s webbplats. Vad vi vet föutsätter endast import av produkter erhållna från fiskar som fötts upp i havsområden och vilda fiskar till Sydafrika ett importtillstånd:

Mer information om hur man ansöker om ett importtillstånd för fiskeriprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021