Brasilien

Från Finland till Brasilien har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Brasilien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database.

Livsmedel

Enligt EU-kommissionen har livsmedelshandeln till Brasilien på senare år bromsats särskilt av de brasilianska myndigheternas långsammama behandling av marknadstillträdesansökningar.

Mjölk och mjölkprodukter

Export av mjölk och mjölkprodukter till Brasilien är möjlig endast från anläggningar som Brasilien godkänt. I godkännandeprocessen ingår bl.a. MAPA:s kvalitetsrevision av anläggningen, och processen kan ta rentav flera år. 

MAPA raderar automatiskt från förteckningen över anläggningar sådana företag som inte på tio år exporterat av sina produkter till Brasilien. På ett företags begäran kan Livsmedelsverket vid behov be att uppgifterna om en anläggning raderas i förteckningen över anläggningar. 

Då ditt företag exporterar mjölkprodukter till Brasilien måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Än så länge används ett intyg som Finland och Brasilien överenskommit om och som den officiella veterinären som beviljar intyget beställer från Livsmedelsverket. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. 

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020