Brasilien

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Brasilien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Brasilien har på senare år exporterats bland annat mjölkprodukter och alkoholdrycker.

Mer information om Brasiliens exportkrav för livsmedel finns här på webbsidan och under länkarna. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Enligt Europeiska kommissionen har livsmedelshandeln till Brasilien på senare år bromsats upp av de brasilianska myndigheternas långsammama hantering av marknadstillträdesansökningar. Mer information om Brasiliens exportkrav för både animaliska och vegetabiliska produkter finns på MAPAs webbplats.

Mjölk och mjölkprodukter

Export av mjölk och mjölkprodukter till Brasilien är endast möjlig från produktionsanläggningar som Brasilien godkänt. För registrering av en anläggning ta kontakt med: amerikka@ruokavirasto.fi. Exportören ska även registrera sina produkter i Brasilien.

Om ditt företag exporterar mjölk eller mjölkprodukter till Brasilien måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I djurhälsointyget som Finland och Brasilien har överenskommit om finns exportvillkoren för mjölk och mjölkprodukter. Mer information om Brasiliens exportkrav för mjölk och mjölkprodukter finns på MAPAs webbplats.

För djurhälsointyg ta kontakt med den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. I fortsättningen kommer djurhälsointygen att beviljas i Livsmedelsverkets elektroniska system eCert. För Brasiliens djurhälsointyg kan vanligt kopieringspapper användas, säkerhetspapper krävs ej. Företaget loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamnet via Åtkomstkontrollen. För mer information om användning av eCert och om att skapa användarnamn ta kontakt med ecert@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021