Chile

Från Finland till Chile har på senare år exporterats bl.a. drycker och kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Chile med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database.

Livsmedel

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera livsmedel. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Gelatin avsett som människoföda
 • Kolagen avsett som människoföda
 • Färdigmat (som innehåller mjölk/mjölkberedningar och/eller fjäderfäkött och/eller svin- och/eller nötkött) avsedd som människoföda
 • Kylt/fryst svinkött
 • Mjölk och mjölkprodukter till Chile
 • Nötkött till Chile

Djur, embryon och könsceller

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera könceller. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Äggceller / in vivo-producerade embryon från får- och getdjur
 • Fryst sperma från hästdjur
 • Fryst sperma från får/getter avsedd för export till Chile

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för svintarmar och foder för keldjur. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Svintarmar
 • Foder för keldjur / tuggben för hund