Chile

Från Finland till Chile har på senare år exporterats bl.a. drycker och kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Chile med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database.

Livsmedel

Export av livsmedel av animaliskt ursprung från Finland till Chile är möjlig endast från anläggningar som Chile godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera livsmedel. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Gelatin avsett som människoföda
 • Kolagen avsett som människoföda
 • Färdigmat (som innehåller mjölk/mjölkberedningar och/eller fjäderfäkött och/eller svin- och/eller nötkött) avsedd som människoföda
 • Kylt/fryst svinkött
 • Mjölk och mjölkprodukter till Chile
 • Nötkött till Chile
 • Svintarmar

Djur, embryon och könsceller

Export av djur, embryon och könceller från Finland till Chile är möjlig endast från anläggningar som Chile godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera könceller. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Äggceller / in vivo-producerade embryon från får- och getdjur
 • Fryst sperma från hästdjur
 • Fryst sperma från får/getter avsedd för export till Chile
 • Hästdjur

Foder

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för foder för keldjur. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Foder för keldjur / tuggben för hund
Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020