Chile

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Chile. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Chile har på senare år exporterats bl.a. drycker och kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Chile med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Export av livsmedel av animaliskt ursprung från Finland till Chile är möjlig endast från anläggningar som Chile godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera livsmedel. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Bearbetade köttprodukter (från svin/nötkreatur)
 • Gelatin avsett som människoföda
 • Färdigmat (som innehåller mjölk/mjölkberedningar och/eller fjäderfäkött och/eller svin- och/eller nötkött) avsedd som människoföda
 • Kollagen avsett som människoföda
 • Kylt/fryst svinkött
 • Köttprodukter av fjäderfä
 • Mjölk och mjölkprodukter
 • Nötkött
 • Svinfett
 • Svintarmar

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

EU och Chile har överenskommit om ett TRACES-intyg för foder för keldjur. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Foder för keldjur / tuggben för hund

Djur, embryon och könsceller

Export av djur, embryon och könceller från Finland till Chile är möjlig endast från anläggningar som Chile godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU och Chile har överenskommit om TRACES-intyg för flera könceller. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: amerikka@ruokavirasto.fi.

 • Fryst sperma från hästdjur
 • Fryst sperma från får/getter
 • Fryst sperma från nötkreatur
 • Hästdjur
 • Kläckägg/dagsgamla kycklingar
 • Äggceller / in vivo-producerade embryon från får- och getdjur
 • Äggceller / in vivo-producerade embryon från nötkreatur
Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021