Filippinerna

Från Finland till Filippinerna har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter och fodermedel.

Ta del av kraven på export till Filippinerna med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Filippinerna. Finland och Filippinerna har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Svin- och fjäderfäkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera fjäderfäkött och svinkött från Finland till Filippinerna. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2017 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fjäderfäkött och svinkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 10.3.2021