Indien

Från Finland till Indien har på senare år exporterats bl.a. kryddor, socker och foderblandningar.

Ta del av kraven på export till Indien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Livsmedelsverket har låtit göra en utredning av livsmedlens tillträde till den indiska marknaden. Utredningen omfattar köttprodukter, mjölkprodukter, vegetabiliska livsmedel, drycker, hälsoprodukter och ekologiska produkter. Vi kan ge delar av rapporten till finska livsmedelsföretag. Kontakta: vienti@ruokavirasto.fi.

Du finner anvisningar om förfarandet vid export av livsmedel på den indiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens webbplats.

Finland och Indien har inte några bilateralt överenskomna veterinärintyg. På indiska jordbruksministeriets webbplats finner du vägledningar om förfarandena vid export av livsmedel av animaliskt ursprung och intygsmodeller för olika produkter

På indiska jordbruksministeriets webbplats finner du också information om växthälsokraven.

Trävaror

Certifikat för växternas sundhet (Phytosanitary Certificate) krävs vanligtvis för trävararor som exporteras till länder utanför EU. Certifikat utfärdas av Livsmedelsverket för trävaror som har inspekterats. Läs mer om export av trävaror (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021