Sydkorea

EU och Sydkorea har ett frihandelsavtal, som omfattar så gott som alla jordbruksprodukter och livsmedel. Från Finland till Sydkorea har på senare år exporterats bl.a. svinkött, mjölkprodukter, frysta fiskprodukter och choklad.

Ta del av kraven på export till Sydkorea med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Registrera dig som exportör hos de sydkoreanska myndigheterna

För att ditt företag ska kunna exportera livsmedel till Sydkorea, måste det registrera sig hos myndigheterna i Sydkorea (MFDS). Registreringen är obligatorisk för alla företag som exporterar livsmedel till Sydkorea. Det exporterande företaget eller den koreanska importören ska registrera sig. Registreringen ska ske innan en importanmälan lämnas. Registreringen gäller i två år.

Ett Positive List System för rester av bekämpningsmedel

Sydkorea har tagit i bruk ett Positive List System som gäller gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Enligt systemet tillämpas för rester av bekämpningsmedel MRL-värdet 0,01 mg/kg, om ett MRL-värde inte har fastställts i den sydkoreanska lagstiftningen. På den sydkoreanska MFDS-myndighetens webbplats finner du uppdaterade, i lagstiftningen fastställda MRL-värden på engelska. 

Bär och bärprodukter

Av finska blåbär, lingon och produkter framställda av sådana krävs ett intyg över radioaktivitetsmätningar för att export till Sydkorea ska vara möjlig. Produkterna ska underskrida följande strålningsvärden: 131 I < 300 Bq/kg; 134 Cs + 137 Cs < 100 Bq/kg.

Din sydkoreanska importör ska förete undersökningsintyget i samband med importanmälningen. Kravet som de sydkoreanska myndigheterna ställt gäller 22.10.2018 – 21.10.2020. Mer information om kravet: aasia@ruokavirasto.fi.

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fiskeriprodukter till Sydkorea kräver vanligen endast att företaget MFDS-registreras. Något veterinärintyg behövs i princip inte, då fisken eller fiskeriprodukterna kommer att användas som livsmedel. Det omfattar alla för användning som livsmedel avsedda färska och djupfrysta fiskeriprodukter och processade fiskeriprodukter. MFDS är den ansvariga myndigheten för sådana fiskeriprodukters del, som är avsedda att användas som livsmedel. 

Införsel av levande fiskar, musslor, räkor, kräftdjur och havsöron till Sydkorea kräver alltid ett veterinärintyg. NFQS svarar för levande fiskar, kräftdjur, musslor och räkor.

Fjäderfäkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera fjäderfäkött från Finland till Sydkorea. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2016 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fjäderfäkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi

Mjölkprodukter

Från Finland till Sydkorea får för närvarande exporteras mjölkpulver, vassla, färskost och processad ost. Export av sådana produkter är möjlig endast från anläggningar som Sydkorea godkänt. För att få ett sådant godkännande måste du i ansökan beskriva ditt företags exportprodukter, tillverkningsmetoderna och kvalitetssäkrings- och HACCP-systemen. Livsmedelsverket levererar din ansökan till de sydkoreanska myndigheterna. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar mjölkpulver, vassla, färskost eller processad ost till Sykorea ska partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Sydkoera överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Exportpartiet ska utöver intyget i original också åtföljas av en styrkt och daterad kopia av intyget, som stämplats med en röd COPY-stämpel.

Inledande av export av andra mjölkprodukter kräver ett separat marknadstillträdesprojekt. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt glass, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Svinkött och svinköttsprodukter

Export av svinkött och svinköttsprodukter till Sydkorea är möjlig endast från anläggningar som Sydkorea godkänt. För att få ett sådant godkännande måste du i ansökan beskriva ditt företags exportprodukter, tillverkningsmetoderna och kvalitetssäkrings- och HACCP-systemen. Livsmedelsverket levererar din ansökan till de sydkoreanska myndigheterna. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött eller svinköttsprodukter till Sydkorea måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Sydkorea överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Ägg och äggprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera äggprodukter från Finland till Sydkorea. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2017 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt ägg och äggprodukter, men godkännandeprocessen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Djur, embryon och könsceller

Avelssvin

Då ditt företag exporterar avelssvin till Sydkorea måste djuren åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Sydkorea överenskommit om finner du villkoren för export. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Kläckägg och dunungar

För närvarande är det inte möjligt att exportera kläckägg och dunungar från Finland till Sydkorea. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2017 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt kläckägg och dunungar, men godkännandeprocessen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020