Armenien

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Armenien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Armenien hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Armenien har på senare år exporterats bl.a. smör, alkoholdrycker och ost.

Ta del av kraven på export till Armenien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggningk också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Intyg som krävs vid export

Vid export till Armenien kan du använda antingen intygsmodeller som EU och Armenien bilateralt överenskommit om (se modellerna nedan), Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg) eller eventuellt djurhälsointygsmodeller som EU och Tullunionen överenskommit om.

EU har överenskommit om djurhälsointyg med Armenien efter att Rysslands motsanktioner trädde i kraft. Med intygen nedan kan export lyckas lättare och med lindrigare sjukdomskrav. Sätt dig in i intygens innehåll och exportvillkoren med hjälp av modellerna nedan.

För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. 

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointygsmodeller finner du på ryska på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021