Kazakstan

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Kazakstan. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Kazakstan hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Kazakstan har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, ost och barnmat.

Ta del av kraven på export till Kazakstan med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggning. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Godkännande som exportanläggning

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till Kazakstan ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem och exportanläggningar ska godkännas för export.

En livsmedelsanläggning som godkänts för export till Kazakstan eller som ansöker om ett sådant godkännande ska följa de avtal, författningar och anvisningar som hänför sig till verksamheten i anläggningen. Sätt dig också in i EU-kommissionens sammanställning av kraven på export till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen.

De finländska anläggningarna som godkänts för export finns på Rosselkhoznadzors webbplats EN RU eller på Kazakstans jordbruksministeriums förteckningar över exportanläggningar (excel, fliken Финляндия).

Intyg som krävs vid export

Vid export till Kazakstan kan du använda antingen intygsmodeller som EU och Kazakstan bilateralt överenskommit om (se modellerna nedan), djurhälsointygsmodeller som EU och Tullunionen överenskommit om eller Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg).

EU har överenskommit om djurhälsointyg med Kazakstan efter att Rysslands motsanktioner trädde i kraft. Sätt dig in i intygens innehåll och exportvillkoren med hjälp av modellerna nedan. För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. 

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna intygsmodeller finner du på ryska på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi. Djurhälsointygen som godkänts för export till Kazakstan finner du också på Kazakstans jordbruksministeriums webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021