Kirgizistan

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Kirgizistan. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Kirgizistan hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Kirgizistan har på senare år inte exporterats livsmedel.

Ta del av kraven på export till Kirgizistan med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggning. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Intyg som krävs vid export

Vid export till Kirgizistan kan du eventuellt använda djurhälsointygsmodeller som EU och Tullunionen överenskommit om eller Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg). EU har inte överenskommit med Kirgizistan om bilaterala intyg.

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointygsmodeller finner du på ryska på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021