Albanien

Livsmedel har inte exporterats från Finland till Albanien under de senaste åren.

Mer information om Albaniens exportkrav för livsmedel finns här på webbsidan och under länkarna. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Veterinärintyg till Albanien finns i eCert

I eCert fyller exportören i veterinärintyget och skickar det sedan till den officiella veterinären. Den officiella veterinären kontrollerar och godkänner intyget med sin signatur och skriver sedan ut det på vanligt kopieringspapper. För att bevilja intyget ska den tillsynsansvariga veterinären först välja den exporterande anläggningen som sitt tillsynsobjekt i eCert.

Företaget loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamn via Åtkomstkontrollen.

Mer information eCert@ruokavirasto.fi

Fjäderfäkött

Om ditt företag exporterar fjäderfäkött till Albanien ska partiet åtföljas av ett veterinärintyg som beviljats i eCert.

ALBeCert Veterinärintyg – Export av fjäderfäkött till Albanien

Griskött

Om ditt företag exporterar griskött till Albanien ska partiet åtföljas av ett veterinärintyg som beviljats i eCert.

ALBeCert Veterinärintyg – Export av griskött till Albanien

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2020