Moldavien

Från Finland till Moldavien har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Moldavien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Exportintygen

I maj 2020 har EU-kommissionen och Moldavien träffat en överenskommelse om nya veterinärintyg för export. De nya intygen som ny finns i systemet TRACES  är för fjäderfäkött, avelsfjäderfä, fiskeriprodukter, mjölkprodukter, obehandlad mjölk och mjölkprodukter från obehandlad mjölk, råmjölk och råmjölkprodukter, kläckägg, musslor och levande getter. I systemet finns redan färdiga intyg för bland annat äggprodukter, svinkött, honung, foder av animaliskt ursprung, tillsatser i foder, levande nötkreatur och svin och könsceller från nötkreatur.

EU-kommissionen och Moldavien har fört förhandlingar om . I systemet finns redan färdiga intyg för bland annat äggprodukter, svinkött, honung, foder av animaliskt ursprung, tillsatser i foder, levande nötkreatur och svin och könsceller från nötkreatur.

Om inget exportintyg överenskommits för din exportprodukt, kan du som exportör för myndigheterna i mottagarlandet föreslå till exempel Livsmedelsverkets allmänna veterinärintyg som exportintyg för livsmedel av animaliskt ursprung. Säkerställ före export till exempel via din moldaviska handelspartner att intyget godkänns.

Med Moldavien har överenskommits om en elektroniskt ifyllbar intygsmodell som ska användas vid export av sammansatta produkter. Mer information om intyget: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Myndigheter som hänför sig till export

National Food Safety Agency (NFSA)

 

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2020