Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten hör till GCC- dvs. Gulf Cooperation Council-länderna. Andra GCC-länder är Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Förenade Arabemiraten består av sju emirat: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaina, Ra’s al-Khaima, Sharjah och Umm al-Qaiwan.

Från Finland till Förenade Arabemiraten har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, choklad och kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Förenade Arabemiraten med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

GCC-länderna förnyar som bäst sina gemensamma villkor för livsmedelsimport. Intygsmodellerna som man tidigare överenskommit om kan användas fram till dess att Förenade Arabemiraten tar villkoren i bruk.

Fisk och fiskeriprodukter

Då ditt företag exporterar fisk och fiskeriprodukter till Förenade Arabemiraten måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Förenade Arabemiraten överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Mjölkprodukter och saft

I Förenade Arabemiraten trädde 31.5.2019 i kraft en tillsynsförordning som gäller bland annat yoghurt och vissa andra mjölkprodukter jämte saft. Produkterna som omfattas av tillsynsförfattningen ska registreras i Förenade Arabemiraten innan produkterna kan marknadsföras i landet.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020