Iran

Från Finland till Iran har på senare år inte exporterats livsmedel.

Ta del av kraven på export till Iran med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Mjölk och mjölkprodukter

Då ditt företag exporterar mjölk eller mjölkprodukter till Iran måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Iran överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Nöt- och fårkött

EU:s kommission har överenskommit med Iran om intyg, med vilka EU-länder kan exportera nöt- och fårkött till Iran. Ett villkor för exporten är exportlandets landgodkännande. Intygen är tillgängliga i systemet TRACES och du finner dem också på den iranska veterinärmyndighetens webbplats. Om du är intresserad av export av nöt- och fårkött till Iran, kontakta: afrikka@ruokavirasto.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020