Saudiarabien

Saudiarabien hör till GCC- dvs. Gulf Cooperation Council-länderna. Andra GCC-länder är Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar. Från Finland till Saudiarabien har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter och läskedryck. 

Ta del av kraven på export till Saudiarabien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

På Saudi-Arabiens livsmedelsmyndighet SFDA:s webbplats finns sammanfattningar om  författningar och standarder för livsmedel, fisk- och jordbruksprodukter. Författningar och standarder kan även köpas via webbplatsen. Med anledning av Coronapandemin kommer nya krav gällande bland annat märkning att träda i kraft senare än planerat.

 

Livsmedel

GCC-länderna förnyar som bäst sina gemensamma villkor för livsmedelsimport. Intygsmodellerna som man tidigare överenskommit om kan användas fram till dess att Saudiarabien tar villkoren i bruk.

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fisk och fiskeriprodukter till Saudiarabien är möjlig endast från anläggningar som Saudiarabien godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: afrikka@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fisk eller fiskeriprodukter till Saudiarabien måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Saudiarabien överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Ägg och äggprodukter

Export av ägg och äggprodukter till Saudiarabien är möjlig endast från anläggningar som Saudiarabien godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: afrikka@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Saudiarabien måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Saudiarabien överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial

I Saudiarabien trädde i slutet av år 2017 i kraft en bestämmelse om att plastprodukter ska vara biologiskt nedbrytbara. Enligt de nya bestämmelserna ska alla plastprodukter (plasten som används i förpackningsmaterial inbegripen) vara tillverkade av ett biologiskt nedbrytbart material. Det gäller såväl produkter som tillverkats i Saudiarabien som produkter som importeras till landet.

Sidan har senast uppdaterats 6.8.2020