Export av växter och trävaror till länder utanför EU

Vid export av växter till länder utanför EU iakttas de av mottagarländerna fastställda kraven, som varierar beroende på land och produkt. Exportören ska i god tid före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras.

I allmänhet krävs ett sundhetscertifikat för alla levande växter och även för många produkter av vegetabiliskt ursprung. Certifikatet utfärdas av Livmedelsverkets utifrån en exportanmälan. Exportören av produkter som kräver sundhetscertifikat ska registrera sig i Livmedelsverkets växtskyddsregister. Produkterna som exporteras inspekteras genom kontroller som görs på produktionsställena samt genom kontroller av exportpartier strax före exporten.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2019