En ny allmän veterinärintygsmall publicerad för export av hudar och skinn av hjortdjur

8. juli 2020

För export av hudar och skinn från hjortdjur som är fällda och slaktade i Finland till länder utanför EU har Livsmedelsverket utarbetat en allmän veterinärintygsmall. Man kan föreslå det allmänna intyget för mottagarlandet, om Finland eller EU inte har överenskommit någon intygsmall för dessa produkter med mottagarlandet.

Med ett veterinärintyg försäkrar man för myndigheterna i mottagarlandet att exportprodukten överensstämmer med kraven och inte sprider djursjukdomar. Kraven i veterinärintyget varierar mellan olika produkter och mottagarländer.

Föreslå den allmänna veterinärintygsmallen om det inte finns någon annan överenskommen intygsmall

EU och Finland har överenskommit med några mottagarländer om exportintygsmallar för export av djur och produkter av animaliskt ursprung. Om det finns en med mottagarlandet överenskommen intygsmodell för produkten, ska den användas.

Om det inte finns något officiellt överenskommet intyg eller förhandlingar om ett sådant inte pågår för stunden, kan exportören till exempel tillsammans med importören låta godkänna det allmänna veterinärintyget hos myndigheterna i mottagarlandet.

Exportören kan själv fylla i ett allmänt veterinärintyg som finns på Livsmedelsverkets webbplats. Den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som utövar tillsyn över företaget bekräftar med sin underskrift att uppgifterna på intyget är korrekta.

Mer information:
Intygsmallar och information om veterinärintyg