Kina har publicerat ny lagstiftning för import av livsmedel

29. april 2021

Kina skärper kraven för importerade livsmedel. Den kinesiska tullen GACC har på sina sidor publicerat ny lagstiftning som berör i stort sett alla företag som exporterar till Kina och de nya kraven gäller registrering av produktionsanläggningar och lager. Kina har meddelat att författningen träder i kraft 1 januari 2022.

Enligt de första uppgifterna är registreringsförfarandet olika för olika produktkategorier. För många produkter ska det exporterande landets myndighet göra en registreringsansökan. Det är redan nu praxis för många högriskprodukter.

En del aktörer kan komma att göra registreringen själv och alla produkter ska vara märkta med registreringsnumret.

För livsmedel med hälsopåståenden och specialkost kommer kravet bli att förpackningsinformationen på kinesiska ska vara tryckt på förpackningen och klistermärken med kinesisk översättning kommer inte accepteras längre.

De nya författningarna syftar till att säkerställa att de importerade produkterna uppfyller kraven i den kinesiska livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverket har inte i dagsläget information om vad den nya lagstiftningen innebär i praktiken och kommer att informera löpande när mer information finns.

Mer information: