Införsel för eget bruk

Avsikten med anvisningarna är att säkerställa att resenären inte tar med sig hem produkter som utgör risk för spridning av djursjukdomar.

Afrikansk svinpest (ASF) håller på att spridas i Europeiska unionen. Mera information om sjukdomen finns på denna länk

MÄRK! DET ÄR I REGEL FÖRBJUDET ATT INFÖRA SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER ANIMALISKA INGREDIENSER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

 

Undantag från denna regel är:

  • Högst 10 kg konventionellt sällskapsdjursfoder som innehåller kött eller mjölk av animaliskt ursprung får införas från Färöarna, Grönland och Island.

 

  • Vad gäller sällskapsdjursfoder som framställts endast för medicinska ändamål får man införa, eller beställa i egenskap av privatperson, högst 2 kg per person eller sällskapsdjur förutsatt att det inte behöver kylas ner innan det öppnas och att produkterna är korrekt förpackade märkesprodukter för detaljförsäljning och att förpackningarna inte har öppnats eller är trasiga.

 

Sändningar som inte uppfyller kraven ovan ska föras till en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll och de ska uppfylla kraven för kommersiell import (tillåtet importland och anläggning, hälsointyg) eller överlåtas till tullen för förstöring.

 

Troféer

För troféer av andra djur än hovdjur och fåglar ställs inga andra krav än CITES-kraven. Även för troféer av hovdjur och fåglar ställs i regel inga andra krav än CITES-kraven om de har genomgått sådan fullständig taxidermi som gör det möjligt att förvara dem i rumstemperatur, och då behövs inte heller någon veterinär gränskontroll.

Införsel av hemkomstgåvor från tredjeländer

Införsel av animaliska produkter kan utgöra risk för spridning av djursjukdomar till levande djur. Sådana lättspridda djursjukdomar är bland annat mul- och klövsjuka och afrikansk svinpest. Därför spelar resenären en viktig roll då det gäller att hålla djursjukdomar borta från EU. Bestämmelserna gäller varor som resenären för med sig samt varor som har sänts till eller beställts av privatpersoner.

Dessa bestämmelser om livsmedel och foder gäller inte för medlemsstaterna i EU, och inte heller för införsel för personligt bruk från följande länder: Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz. Vid import från ovan nämnda länder finns det inga begränsningar vad gäller mängder, så länge som produkternas värde inte överskrider de gränser som tullen har satt för införsel och mängden kan anses vara rimlig för personligt bruk.

Därtill ska restriktionerna angående införsel för personligt bruk också alltid vara förenliga med besluten om skyddsåtgärder. Skyddsbeslut är ett tidsbegränsat importförbud för ett visst land eller ett visst område som har fattats på EU-nivå vid utbrott av djursjukdomar i landet eller på området i fråga. Det ligger alltid på importörens ansvar att hålla sig à jour med skyddsbesluten.

Men om en privatperson för med sig troféer av hovdjur eller fåglar som genomgått sådan fullständig taxidermi som gör det möjligt att förvara dem i rumstemperatur, och de inte är avsedda för försäljning eller till att överlåtas vidare tillämpas inga förbud eller restriktioner som är baserade på djurens hälsa. Ingen veterinär gränskontroll görs då antalet kan anses vara rimligt för privat bruk.

På troféer av andra arter än hovdjur och björnar (kaniner, harar och andra landdäggdjur) tillämpas inga förbud eller restriktioner baserade på djurens hälsa (oberoende av behandling). För dem görs ingen veterinär gränskontroll.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2019