Införsel av hundar, katter och illrar

Införsel tillåts endast från vissa länder. Om ursprungslandet inte finns på listorna på länken nedan, är införsel inte tillåten

 • Inga restriktioner får gälla på djurens utförselort på grund av rabies
 • Utförselorten ska ha en adress
 • Djuret ska vara märkt (transponder eller en klart läslig tatuering som gjorts före 3.7.2011) innan det vaccineras mot rabies
  • Tekniska krav på transpondrar

Transpondrarna ska

   1. överensstämma med ISO-standard 11784 och fungera med HDX- eller FDX–B-teknik, och
   2. kunna avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785
 • Vaccination mot rabies ska ges tidigast då djuret är 12 veckor gammalt
  • Efter vaccination mot rabies ska man 
   •  ANTINGEN
   • vänta i 21 dagar om djuren kommer från listande tredle länder (listan nedan)
    • djuret måste omvaccineras senast det datum för sista giltighet om sista vaccination mot rabies
   • ELLER
   • låta utföra ett antikroppstest 30 dagar efter vaccinationen.  Resultatet ska vara minst 0,5 IU/ml eller mer. Efter provtagningen är väntetiden i ursprungslandet 3 månader. Provet ska analyseras i ett laboratorium som godkänts av EU. Godkända laboratorier finns här 
  • Listade tredje länder

 • Medicinering mot ekinokockos har getts minst 1 och högst 5 dagar innan hunden införs (gäller inte katter och illrar)
 • Klinisk kontroll ska utföras inom 48 timmar innan avresan
 • Djuret åtföljs av ett djurhälsointyg enligt EU-modell som utfärdats av en officiell veterinär i ursprungslandet
  • Hälsointyget gäller i 10 dagar efter att det utfärdats
 • Hälsointyget kan utfärdas efter att alla åtgärder har utförts. Vi rekommenderar att du skannar hälsointyget för oss innan djuret avreser, för att säkerställa att det är rätt modell och att importkraven uppfylls.
 • De ursprungliga vaccinationsintygen eller bestyrkta kopior
 • En veterinär gränskontroll i det första EU-land som djuret anländer till. I samband med godkännandet utfärdas ett CVED-certifikat för djuret och informationen blir kvar i TRACES.

Du hittar veterinära gränskontrollstationer i Europa på denna länk

I Finland kan djur endast införas via Helsingfors-Vanda flygplats eller Vaalimaa landsväg!

MÄRK! Djur som anländer med flyg kan endast komma som frakt! Om djuret införs med en följeslagare, avvisas det och sänds tillbaka till avgångslandet eller avlivas.

På länken nedan finns instruktioner för den som hämtar djuret från flygplatsen.

Flygplatsen

Förhandsanmälan kan göras i systemet TRACES minst 24 timmar före införseln och gränsveterinären ska bokas i god tid i förväg. Vi kan också göra en förhandsanmälan i TRACES för privatpersoner för en tilläggsavgift på 50 euro om vi kontaktas minst 24 timmar i förväg. Om TRACES-anmälan är försenad eller bristfälligt ifylld uppbärs dubbel kontrollavgift.

Mera information om systemet TRACES

Avgiften för kontrollen är 142 euro/djur. Avgiften utanför tjänstetid är förhöjd med 50 % kvällstid och 100 % på natten efter kl. 22:00 liksom på veckoslut/helgdagar.

Du hittar mer information om införsel av djur på kommissionens webbplats

För information om skatter och tullåtgärder se Tullens sidor

Läs också sidan aktuellt

Förlaga till hälsointyg EN

Förlaga till hälsointyg EN-RUS

Lagstiftning

Nationell lagstiftning

Rådets direktiv 92/65/EEG

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013