Elektroniskt kontrollintyg - lösenord till datasystemet tracesnt

Enligt kommissionens genomförandeförordning 2016/1842 ska man från och med 19.4.2017 använda kommissionens eget TracesNT-system för att upprätta kontrollintyg och uppvisa kontrollintyg för myndigheter/ aktörer vid import av ekoprodukter från länder utanför EU. Övergångstiden, under vilken kontrollintyget kan printas ut på papper från TracesNT-systemet, fortgår till 19.10.2017. Målet är att alla kontrollintyg efter detta datum ska röra sig endast i elektroniskt format inom systemet ifråga.

Så här ansöker du om behörighet till TracesNT-systemet om du redan hör till kontrollsystemet i Finland:

Getting started

Kontrollintyg i datasystemet TracesNT, steg för steg:

  1. Importören, importörens representant eller exportörens kontrollinstans i det tredje landet upprättar ett kontrollintyg för det parti som ska importeras. Importören eller importörens representant ska komma överens med sina leverantörer i det tredje landet om vilken handlingsmodell för att upprätta kontrollintyget som passar dem bäst. Obs. Importören och importörens representant har åtkomsträttighet till sina egna kontrollintyg trots att de upprättas av en kontrollmyndighet i det tredje landet. Systemet skapar för kontrollintyget ett specificerande signum, som används under kontrollintygets hela livscykel.

  2. Gränskontrollmyndigheten i det land som på kontrollintyget antecknats som mottagarland får via TracesNT meddelande om kontrollintyget, som godkänts (signed) av kontrollinstansen i tredje landet. Datasystemet TracesNT skickar, efter att kontrollinstansen i tredje landet godkänt (signed) kontrollintyget, automatiskt intyget till mottagarlandets gränskontrollmyndighet (Tullen, Evira).Importören eller importörens företrädare ska göra en förhandsanmälan till Tullen och Evira om den försändelse som ska importeras innan försändelsen anländer till landet. I förhandsanmälan ges information om de produkter som ingår i försändelsen, den uppskattade ankomsttidpunkten samt kontrollintygets signum (se förhandsanmälan om kommande försändelse).

  3. När ett varuparti sätts till förtullning, uppger importören eller importörens företrädare kontrollintygets signum på importanmälan i fältet för tilläggsuppgifter om varupartiet med dokumentkod C644. Tullen skriver i TracesNT in importanmälans nummer på kontrollintyget.

  4. När Tullen har konstaterat att försändelsen uppfyller kraven fyller Tullen i kontrollintygets myndighetsdel och godkänner (signerar) intyget i systemet. Därefter överförs intyget till den första mottagaren för slutlig bekräftelse.

  5. Den första mottagaren kvitterar i TracesNT att den utförda mottagningskontrollen har gjorts. Då har det elektroniska kontrollintyget kommit till slutet av sin livscykel och skickas tillbaka till importören.

  6. Importören ska spara alla kontrollintyg i minst 2 år. Datasystemet TracesNT är inget elektroniskt arkiv, så importören uppmanas att spara kontrollintygen över sina importpartier antingen i PDF-format bland sina egna filer eller som pappersutskrifter, så att man lätt kommer åt dem i samband med årskontroller.

 

coi-workflow_sv.jpg