Hur påverkas importen av Brexit

Om det blir ett avtalslöst Brexit kommer importen av djur och animaliska livsmedel, gödselfabrikat, foder och växter från Storbritannien att kontrolleras på samma sätt som import från andra länder utanför EU. Till exempel vid import av gödselfabrikat och foder från länder utanför EU måste man uppmärksamma att aktörerna berörs av vissa skyldigheter såsom förhandsanmälan om importen. 

Ytterligare information om import av djur och animaliska produkter från länder utanför EU

Import av gödselfabrikat från länder utanför EU

Import av foder från länder utanför EU

Hur Brexit påverkar importen av växtprodukter

Hur Brexit påverkar AGRIM-importlicenser och importrättigheter