Systemet med FLEGT-licenser

EU och vissa exportländer har förhandlat fram ett frivilligt partnerskapsavtal (Voluntary Partnership Agreement). I avtalen anges de system med vilka man kan verifiera att det timmer som använts i trävaruprodukterna är av lagligt ursprung.

Indonesia har börjat FLEGT-licensiering (läget 2/2020). Den andra länder som preprerar licensiering kan hittas från EU FLEGT Facility sidan.

Om du importerar timmer eller trävaror från dessa länder, som har börjat FLEGT-licensiering, krävs en FLEGT-licens som ursprungslandet har beviljat.

FLEGT-licensen garanterar att produkterna är lagligt producerade

VPA-länderna beviljar FLEGT-licens (Forest Law Enforcement, Governance and Trade -licence) exempelvis för trämöbler, golvbeläggningar, faner, pappersmassa och papper. Genom licensen säkerställs att produkterna i fråga är lagligt producerade. I de landspecifika VPA-avtalen anges de exakta produkterna och deras varukoder (HS-koder). Licensen beviljas exportföretagen per varuparti och licensen fogas till de andra export- och förtullningshandlingarna. Tills vidare har Indonesien börjat bevilja licenser.

Produkterna med FLEGT-licens uppfyller kraven i EU:s förordning om timmer. Avsikten med systemet är att bekämpa illegala avverkningar och illegal handel med trävaruprodukter i VPA-länderna. Systemet har också som mål att främja avtalslandets forstförvaltning och en hållbar utveckling.

Livsmedelsverket granskar licenserna för de FLEGT-produkter som förs in till unionen via Finland innan partiet förtullas och släpps ut på den fria marknaden.

Gör så här

Kommissionen har tagit fram ett elektroniskt system för behandlingen av FLEGT-licenser. Systemet fungerar i “TRACES”-miljö, som kräver att du som användare registrerar dig innan du använder tjänsten för första gången.

Anvisningar för importörer/speditionsbolag i ett nötskal:

  1. Följ anvisningarna i ”FLEGT User Guide” och registrera dig som användare.* En länk till anvisningarna på engelska på kommissionens webbplats.
  2. Betala licensbehandlingsavgiften enligt instruktionerna (betalningsinstruktioner)
  3. Skriv in FLEGT-licensens uppgifter i FLEGIT
  4. Skicka den ursprungliga FLEGT-licensen (Obs! 1:a exemplaret av licensen där det står ”original”)  tillsammans med en eventuell bilaga, formuläret med kontaktinformation och betalningsverifikatet till Livsmedelsverket (kontaktinfoformulär) Postadress: Livsmedelsverket/FLEGT-licenser 00027 RUOKAVIRASTO. Om snabbpost, använd: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki.
  5. Slutför förtullningsproceduren. Tullen får information om godkänd licens direkt av Livsmedelsverket.

*Obs. Företaget som registrerar sig ska ha ett EORI-nummer. Du får numret på tullens EORI-sida. När du har fått EORI-numret skickar du ett e-postmeddelande till adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi för att bekräfta användarrollen. Observera att den som skickar meddelandet måste ha rätt att teckna företagets namn. Om du har inte rätt, fyll auktorisering.

Viktiga faktorer vid behandlingen av licenser är bl.a. produktvolym och produktvikt. Särskilt i sådana fall då samma försändelse innehåller både träbaserade produkter och andra produkter är det bra att volymerna och vikten är specificerade. Var exakt när du antecknar volymerna och vikterna.

Skicka licenserna i god tid innan försändelsen kommit till landet. Licensen ska vara godkänd före förtullning.

Ytterligare information om licenssystemet och EU:s förordning om timmer finns på Kommissionens och EFI:s webbsida med vanliga frågor: http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq

 

Mer information:

tuovi(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2020